Afgelopen jaren zijn alle tenues vervangen door nieuwe. Alle oude kleding en materiaal wat eigendom van de club is door bijna iedereen weer ingeleverd. Wie nog ergens een trui of tas heeft te staan kan deze nog steeds inleveren.

De activiteiten bestaan uit het volgende:
· Inventarisatie van het materiaal
· Aanvulling van het materiaal
· Reparaties aan het materiaal
· Opslag van het materiaal

Het materiaalbeheer heeft als doel om al het materiaal te inventariseren, te onderhouden en waar nodig te vervangen. Voor elk team hebben we de verantwoordelijkheid voor de wedstrijdtenues, bidons en EHBO-materiaal. Maar ook al het trainingsmateriaal valt onder het materiaalbeheer.

Hoe om te gaan met de kleding:

De Friese Handbal Combinatie levert aan al haar spelende leden een spelerstenue. Het doel hiervan is dat wij als leden van deze handbalvereniging FHC op een positieve manier een geheel willen uitstralen.
Aan het einde van het seizoen wordt er verwacht dat het tenue weer in goede staat wordt ingeleverd. Mis je een kledingstuk (broekje of shirt), geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan het materiaalbeheer. Is je spelerstenue namelijk incompleet, dan zal er een automatische incasso plaatsvinden. Dit gebeurt ook bij beschadiging van het tenu. Voor het shirt zijn de kosten 35,00 euro en voor het broekje 17,50 euro. Bespaar deze kosten door zuinig te zijn op je tenue.

Zijn er nog vragen, neem dan contact op met het bestuur of stuur een mail naar:

materiaal@fhc-noord.nl