Bedrijven, verenigingen en stichtingen zullen zorgvuldiger met onze gegevens om moeten gaan en mogen onze gegevens niet zomaar zonder onze toestemming met een ieder delen of gebruiken voor  doeleinden waar wij ze geen toestemming voor hebben gegeven.

Wij, het bestuur van FHC en onze ledenadministratie, gaan al geruime tijd op zeer zorgvuldige wijze met jouw/uw gegevens om. En opvragen en vastleggen van de zgn. bijzondere persoonsgegevens doen wij niet.

Zaken die we o.a. wel zullen moeten aanpassen zijn Excel lijsten die ieder jaar aan het begin van het seizoen worden gemaakt en gedeeld worden via de mail zodat coach en trainer de gegevens van de teamleden hebben. Op deze lijsten zullen geen adresgegevens meer staan. Wel zullen de naam en telefoonnummers hierop vermeld staan. Anders valt er niet te communiceren.

Download Privacy Policy