F.H.C. is een vereniging waar iedereen welkom is en waar wij een omgeving willen creëren waar iedereen zich veilig voelt. Als vereniging staan wij grensoverschrijdend gedrag als pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie dan ook niet toe. 

Helaas komt ongewenst gedrag overal voor en kan dit ook binnen F.H.C. voorkomen. Bij de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging kunnen leden en/of ouders, coaches, trainers en toeschouwers terecht voor een vertrouwelijk gesprek. De vertrouwenscontact persoon neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting het bestuur.

Albertina Bijland
Tel.nr. 06 21806997
e-mail: albertinebijland@gmail.com