Bestuur

Voorzitter:
Vacant


Penningmeester:
Bernou Roosma
e-mail: penningmeester@fhc-noord.nl


Secretaris:
Antsy Bronger-Hogenhuis
tel.nr. 06 33 30 36 88
e-mail: secretariaat@fhc-noord.nl


Wedstrijdsecretaris:
Hendrik de Jong
tel.nr. 06 25 52 02 03
e-mail: wedstrijdzaken@fhc-noord.nl


Algemeen bestuurslid/technische zaken:
Gesina Bijland
tel.nr. 06 57 73 92 60
e-mail: Gesina@fhc-noord.nl

Het bestuur vergadert in principe 1 keer in de maand. Leden die iets willen vragen, melden of besproken willen zien, kunnen dat vooraf melden bij de secretaris.