• Lokke de Vries †
  • Relie Oostra
  • Lies de Bruin
  • Foekje de Boer
  • Marco Luik
  • Richard Hoogeveen
  • Gerrit Bremer †
  • Tjisse van de Weg †
  • Ester Liemburg
  • Johannes Bronger