Opzeggen van uw lidmaatschap

We vinden het erg jammer dat je er over denkt om je lidmaatschap van FHC op te zeggen. Wel zouden wij het op prijs stellen dat je aangeeft wat de reden is om te stoppen, zodat het bestuur hier wellicht nog iets aan kan doen.

Let op!

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode vanaf datum inschrijving tot het einde van het lopende verenigingsjaar, met telkens stilzwijgend een verlening van een jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Het opzeggen dient voor 1 april van het lopende jaar schriftelijk aan onderstaand adres te gebeuren met dien verstande dat de contributie tot 31 juli van het lopende jaar verschuldigd is.

Tussentijdse opzegging ontslaat u niet van de verplichting van contributiebetaling tot en met het einde van het lopende verenigingsjaar.
In sommige gevallen kan hier in door het bestuur van FHC een uitzondering worden gemaakt.

Opsturen of mailen naar:

Marco Luik
It Kleaster 9
9051 CP Stiens
ledenadministratie@fhc-noord.nl